چهره مورد پسند شما

 
 
 

در هر يک از سؤالات زير، يک جفت عکس وجود دارد. کدام را بيشتر مي‌پسنديد؟

1)    
 
 
2)    
 
 
3)    
 
 
4)    
 
 
 
 
5)    
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.