آزمون جهت‌یابی
 
 
     
 

هدف از این بازی، حرکت دادن جعبه قرمز است به نحوی که نه با جعبه‌های آبی برخورد کند و نه با دیواره‌های سیاه رنگ تماس پیدا کند.

اگر بتوانید 18 ثانیه دوام بیاورید عالی است!

نیروی هوایی آمریکا از این آزمون برای افزایش مهارت خلبان‌های هواپیماهای جنگی استفاده می‌کند. از آن‌ها انتظار می‌رود که حداقل 2 دقیقه این بازی را پیش ببرند.

روی جعبه قرمز کلیک کنید و آن را نگاه دارید.

 
 


 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.