آزمون اضطراب

 
 
 

به تصاویر زیر به دقت نگاه کنید.
از این تصاویر برای تعیین سطح اضطرابی که یک نفر می‌تواند کنترل کند استفاده می‌شود.

 
     
 
 
     
     
  هر چه تصاویر آهسته‌تر حرکت کنند، به معنی توانایی بهتر شما در کنترل اضطراب است.
مجرمان این تصاویر را در حال چرخیدن می‌بینند در حالی که به چشم سالمندان و کودکان، ثابت می‌آید.
کلکی در کار نیست! اگر باور نمی‌کنید آنها را چاپ کنید تا مطمئن شوید که تصاویر بی‌حرکتی هستند ....
دوباره به آنها نگاه کنید و سطح اضطراب خود را بسنجید ...
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.