آزمون سوپ
 
 
روانشناسان معتقدند نحوه سوپ خوردن شما می‌تواند اطلاعاتی را در مورد شخصیت شما بیان کند. برای انجام این آزمون، یکی از گزینه‌های زیر را که با سبک معمولی سوپ خوردن شما بهتر تطبیق دارد انتخاب کنید:

 
  من با قاشق بزرگ سوپ می‌خورم.  
     
  من با قاشق کوچک سوپ می‌خورم.  
     
  من از توی لیوان دسته‌دار، سوپ را سر می‌کشم.  
     
  من از توی کاسه، سوپ را سر می‌کشم.  
     
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.