این تابلو چه چیزی کم دارد؟
 
 
 

تابلویی که در عکس می‌بینید جاده‌ای را نشان می‌دهد که به یک خانه منتهی می‌گردد. این صحنه چه چیزی کم دارد؟

 
     
 
 
     
  یک درخت  
     
  یک آبگیر (برکه)  
     
  آدمها  
     
  یک تکه ابر  
     
  یک ماشین  
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.