عدد تولّد

 
 
 

برای محاسبه عدد تولّد خود، تمام ارقام تاریخ تولد خود را آنقدر با یکدیگر جمع کنید تا به یک رقم برسید. مثلاً اگر تاریخ تولد شما 26/3/1334 است، عدد تولّد شما چنین محاسبه می‌شود:

4=3+1=13=3+6+3+1=1363=26+3+1334

بنابراین 4 عدد تولّد شخصی است که در تاریخ 26/3/1334 متولّد شده باشد.

عدد تولّد با شخصیت شما رابطه مستقیم دارد! اگر قبول ندارید عدد تولد خودتان را محاسبه کنید و سپس تحلیل ما را در زیر بخوانید:


 
  عدد تولد خود را وارد نمایید:  
   
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.