بازی قایم موشک
 
 
 

فرض کنید دارید قایم موشک بازی می ‌کنید و در جایی قایم شده‌اید که هیچکس نمی ‌تواند شما را پیدا کند. چه احساسی می ‌کنید؟

 
     
  فکر می ‌کنید بهتر است قسمتی از دست یا پای خود را بیرون آورید تا آنها شانس پیدا کردن شما را داشته         باشند.  
     
  تنهایی  
     
  خوشحالی، زیرا اطمینان دارید که جای بسیار مناسبی برای قایم شدن پیدا کرده‌اید.  
     
  اولش خیلی خوشحال، اما اکنون می ‌خواهید که یک نفر زودتر پیدایتان کند.  
     
  کمی احساس تنهایی، اما مصمم هستید تا آخر همانجا بمانید.  
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.