طرز نشستن خانم ها
 
 
 

گفته می‌شود که طرز نشستن خانم‌ها، تا حدّی بازگوکننده  شخصیت آنهاست.

 
     
  پاها چسبیده به هم، عمود بر زمین  
     
  پا روی پا انداخته  
     
  پاها باز، انگشتان پا به سمت کناره‌ها  
     
  پاها چسبیده به هم، متمایل به یک طرف  
     
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.