آزمون دالایی لاما

 
 
 
گفته شده است که دالایی لاما این آزمون شخصیت را انجام داده است. بنابراین ما این آزمون را به نام او نام نهاده‌ایم.  

سه سوال بیشتر نیست، و جوابهایش شما را متعجب خواهد کرد. این سوالها پاسخ درست یا غلط ندارد بلکه اگر صادقانه به آنها پاسخ دهید، اطلاعات زیادی در مورد شخصیت واقعی‌تان به شما خواهند داد.

 
   
دالایی لاما
 
     
 
1-

5 حیوان زیر را به ترتیبی که برایتان اولویت دارند فهرست کنید.

ببر

گاو

اسب

گوسفند

خوک

   
2- فقط یک کلمه برای توصیف هر یک از موارد زیر بنویسید.

سگ

گربه

قهوه

اقیانوس

موش
   
3-

به هر یک از رنگهای زیر، یکنفر (که او هم شما را می‌شناسد و برایتان مهم است) را نسبت دهید. برای هر رنگ، فقط نام یک نفر را بنویسید و نام هر نفر را بیش از یکبار ننوسید.

زرد
پرتقالی
قرمز
سفید
سبز

   
 

تمام شد؟ مطمئن باشید که جوابهایتان واقعاً همان چیزی باشد که حس می‌کنید ... این آخرین شانس را از دست ندهید...

   
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.