پیام ستاره‌ها
 
 
 

ستاره‌های آسمان در شب به شما چشمک می ‌زنند، پیام آنها چیست؟

 
     
  پیام دوستی  
     
  ‹‹ فردا روز خوبی خواهد بود! ››  
     
  ‹‹ تسلیم نشو! ››  
     
  ‹‹ ما را فراموش نکن! ››  
     
  ‹‹ جهان هستی بسیار بزرگ است و زمین جزء کوچکی از آن بیش نیست. ››  
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.