آزمون وفاداری
 
 
 

 

 
 

1) اگر دوستم یا همسرم 10 کیلو اضافه وزن پیدا کند،

 
 
زیر سبیلی در می‌کنم!

به شدت عصبانی می‌شوم، ولی تحمل می‌کنم.

به دنبال علتش می‌گردم و یک رژیم غذایی به او پیشنهاد می‌کنم.

تمام شیرینی‌ها و خوراکی‌های چاق‌کننده را پنهان می‌کنم!

به او با نزاکت ولی قاطعانه اخطار می‌دهم.

 
   
 

2) اگر او یک چیز با ارزش مرا بشکند، چکار می‌کنید؟

 
 
من هم متقابلاً یک چیز باارزش او را می‌شکنم!
از او می‌خواهم که فوراً آن را جایگزین سازد. (یا خسارتش را بدهد.)
از او می‌خواهم که در آینده آن را جایگزین سازد. (یا خسارتش را بدهد.)
با همدیگر صحبت می‌کنیم و به توافق می‌رسیم.
 
   
 

3) من کاملاً به او اطمینان دارم ولی سعی می‌کنم بدانم کجا می‌رود.

 
 

غالباً

فقط وقتی که دلیل موجهی داشته باشد.

گاهی

 
   
 

4) اگر او در جمع با لحن بدی صحبت کند ولی حرف‌هایش منطقی باشد، چکار می‌کنید؟

 
 

سرفه می‌کنم تا دیگران حرفهایش را نشنوند.

مؤدبانه ساکت می‌مانم ولی در درونم حرص و جوش می‌خورم.

با بزرگواری ساکت می‌مانم.

با بیان دیدگاه‌های شخصی‌ام به توجیه اظهارات او می‌پردازم.

 
 

5) اگر او در اجتماع، لبا‌س‌های جلف و ناجور بپوشد چکار می‌کنید؟

 
 

با صدای بلند او را مسخره می‌کنم.

وانمود می‌کنم که با هم نیستیم.
تمام مدّت سر به سرش می‌گذارم و با او شوخی می‌کنم.
به آرامی پیشنهاد می‌کنم که لباسش را عوض کند.
سعی می‌کنم سبک و سلیقه عجیب او را بپذیرم.
 
   
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.