باخت متوالی
 
 
 

فرض کنید دارید با دوستتان بازی می ‌کنید و پشت سر هم به او می ‌بازید. عکس‌العمل شما چیست؟

 
     
  عصبانی می ‌شوید.  
     
  ناراحت می ‌شوید اما این وضعیت برایتان جالب است.  
     
  تصمیم می ‌گیرید سه بار دیگر بازی کنید و اگر آن سه بار هم باختید، دیگر بازی نکنید.  
     
  دیگر بازی نمی ‌کنید چون فکر می ‌کنید فعلاً در دوره بدشانسی هستید.  
     
  به فکر یافتن راهی برای برد می ‌افتید.  
     
  تصمیم می ‌گیرید ادامه دهید تا سرانجام ببرید.  
     
  به گریه می ‌افتید.  
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.