آزمون شخصیت: شکل‌ها
 
 
 

ببینید چگونه اولویت‌های شما درباره شکل‌ها و ترکیب و اندازه آنها می‌تواند معرف شخصیت شما باشد.

 
     
 
1-

شما دریا را با چه رنگی تشریح می‌کنید؟
(آبی تیره، شفاف، سبز، گل‌آلود؟)

   
2- دلتان می‌خواهد در کدام قسمت کوه باشید؟
   
3-

چه شکلی را دوست دارید؟
(دایره، مربع یا مثلث؟)
دلتان می خواهد این شیء چقدر بزرگ باشد؟
و از چه جنسی ساخته شده باشد؟ (چوب، شیشه، الماس یا فلز؟)

   
4-

در ذهن شما اسب چه رنگی است؟
(قهوه‌ای، سیاه یا سفید؟)

   
5- فرض کنید در راهرویی راه می‌روید. دو در را می‌بینید. یکی در 5 قدمی سمت چپ‌تان و دیگری در انتهای راهرو. هر دو در باز هستند. یک کلید روی زمین درست جلوی شما افتاده است. آیا آن را بر می‌دارید؟
   
6- توفانی در راه است. کدامیک را انتخاب می‌کنید: یک اسب یا یک خانه؟
   
7- این رنگها را به ترتیب اولویتی که برایتان دارند بنویسید: قرمز، آبی، سبز، سیاه و سفید.
   
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.