توانایئ خارق‌العاده

 
 
 

از میان توانائی‌های خارق‌العاده زیر دلتان می‌خواهد کدامیک را داشته باشید؟

 
 
توانائی پرواز کردن
توانایی سفر به گذشته در تونل زمان
نامرئی شدن
توانایی دیدن درون چیزها مثل اشعه ایکس
توانایی تغییر شکل
توانایی خواندن ذهن و فکر دیگران
توانایی دیدن آینده
توانایی شنیدن همه صداها

 

 
   
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.