آزمون شخصيت: حيوانات
 
 
     
 

در جدول زیر، 8 مجموعه مختلف از حیوانات نام برده شده است. از هر مجموعه یکی را که بیشتر دوست دارید انتخاب کنید.

 
     
 
 
1 خرس کوالا خرس قطبی پاندا
2 عقاب مرغ دريايى کبوتر
3 گربه سگ پرنده
4 موش خرگوش سنجاب
5 گوسفند گوزن بز
6 دلفین کوسه نهنگ
7 فیل شیر ببر
8 قو غاز مرغ
 
     
 
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.