کدامیک از 7 غریزه اصلی در شما قویتر است؟
 
 
 

به 7 سوال زیر پاسخ دهید تا ببینید کدامیک از غریزه‌های اصلی در شما قویتر است.

در مورد هر سوال، گزینه مناسب را انتخاب کنید.

توجه: اگر نمی‌توانید در مورد انتخاب یک گزینه تصمیم قطعی بگیرید، می‌توانید بیش از یک گزینه را انتخاب کنید.

 

 
 

1)  یک سناریوی تخیلی: شما به همراه همسر و فرزندانتان در حال قایق سواری هستید. ناگهان بلندترین موجی        که تا کنون دیده‌اید به سمت شما می‌آید. عکس‌العمل شما چه خواهد بود؟

 
 
در ابتدا ترس و سپس خنده

ترس و نگرانی و دل آشوبه

چسبیدن به همسر

مراقبت از بچه‌ها
کنار گذاشتن احساسات و سریع به فکر چاره افتادن
دعا کردن
مقابله جسورانه و بی‌پروا
 
   
 

2) آزمون استرس: سازوکاری که بیشتر برای انطباق و کنار آمدن با شرایط به کار می‌برید چیست؟

 
 
خوردن یا آشامیدن

ایمان یا امیدواری

خیالبافی یا امور جنسی

خانواده یا دوستان
ورزش
فکر کردن به راه‌حل‌ها
جوک گفتن درباره آن
 
   
 

3) یک سناریوی تخیلی: شما در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده‌اید. «شعار» انتخاباتی‌تان چه خواهد بود؟

 
 
اگر به سوابق و صلاحیت‌های من نگاه کنید، برایتان روشن می‌شود که به چه کسی باید رأی دهید.

مرا انتخاب کنید تا ارزشهای انسانی، اعتماد و برادری را در بین ملت احیاء کنم.

ما به رهبری قدرتمند و قاطع در درون و برون از کشور نیاز داریم: تصمیم‌گیری باشماست.

مرا انتخاب کنید تا خیابانها، محله‌ها و شهرهای شما را از جرم و جنایت محافظت کنم.
کسی را انتخاب کنید که مبلّغ صلح، امید و معنویت در جهان باشد.
کسی را انتخاب کنید که عاشق زندگی باشد و دریچه‌ای به روی آزادی بگشاید.
اگر مرا انتخاب کنید، من اعتماد شما را همچون نشانه‌ای به لباسم خواهم آویخت ... حتی به کت پیژامه‌ام!
 
   
 

4) در صدر فهرست «کارهایی که می‌خواهید انجام دهید» چه چیزی قرار دارد؟

 
 
برنامه‌ریزی برای آینده

تشکیل خانواده

در نظر گرفتن هدفهای مهم

پیدا کردن دوست
ساختن یک خانه مستحکم و امن
کشف ارزشهای نهفته
برای هیچ کاری فهرست درست نکردن
 
 

5)  یک سناریوی تخیلی: پسر یا دختر شما به زمین می‌افتد و بدنش کبود می‌شود.

 
 
بهترین سیاست، نادیده گرفتن این قضیه است مگر آن که چیز دیگری پیشنهاد شود.

با مهربانی برایش توضیح می‌دهم که چگونه گاهی اوقات اتفاقات «بد» ممکن است برای آدمهای «خوب» پیش آید.

او را محکم بغل می‌کنم و نوازشش می‌کنم.

با پا به زمین می‌کوبم و داد می‌زنم: «زمین بدجنس! زمین بدجنس!»
به شدت هیجان زده می‌شوم و به طرف او می‌دوم.
محل کبودی را می‌بوسم و به او می‌گویم: «الان خوب می‌شه، الان خوب می‌شه.»
می‌خندم و با او شوخی می‌کنم.
 
   
 

6) یک سناریوی تخیلی: همین حالا یک جرّوبحث جدّی با همسرتان داشته‌اید. عکس‌العمل یا احساس شما چه خواهد بود؟

 
برای آشتی کردن در هنگامی که هر دو به تختخواب می‌رویم برنامه‌ریزی می‌کنم.

از این که ممکن است رابطه‌مان قطع شود نگران می‌شوم.

به مکان ساکت و آرامی برای در خود فرو رفتن و مدیتیشن می‌روم.

صبر می‌کنم تا آبها از آسیاب بیافتد و سپس سر شوخی را باز می‌کنم.
به افکارم نظم و ترتیب می‌دهم و بر روی این مسأله کار می‌کنم.
به خودم استراحت می‌دهم و سرم را با بچه‌ها گرم می‌کنم.
خشم و ناراحتی‌ام چند ساعت باقی می‌ماند.
 
 

7) خوشایندترین خاطره شما چیست؟

 
پیروزی در یک رقابت

از خنده روده‌بر شدن راجع به یک موضوع

در بغل مادرم بودن

کشف یک ایده جدید
نوازش شدن
طلوع خورشید یا لحظه‌ای در طبیعت
یک تجربه جسمی یا جنسی
 
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.