آیا خودتان را به قدر کافی دوست دارید؟
 
 
 

1)  فرض کنید رئیستان از شما خواسته است که فردی را برای کمک به کارهایتان استخدام کنید. این فرد باید        دارای قابلیت کاری و اعتماد به نفس بالایی باشد. فرض کنید یک متقاضی کار جلوی میز شما روی صندلی        نشسته است. شما بلافاصله او را می‌شناسید. او «خود شماست». آیا او را استخدام می‌کنید؟

 
 
بله

برای تصمیم‌گیری به زمان بیشتری نیاز دارم.

از او معرّف می‌خواهم.

نه
 
   
 

2) آیا در شما احساس گناهی در مورد کاری که مدتها پیش انجام داده یا نداده‌اید وجود دارد؟

 
 
بله
نه واقعا
 
   
 

3)  آیا می‌توانید به خودتان بخندید؟

 
 

غالبا

گاهی

به ندرت
هرگز
 
   
 

4)  وقتی در زندگی همه عوامل علیه شما باشد، آیا شما تمام امکانات خود را برای مقابله به کار می‌گیرید؟

 
 

همیشه

معمولا

گاهی
به ندرت
 
 

5)  آیا تا کنون به خودتان عمداً آسیب رسانده‌اید؟

 
 

غالبا

گاهی
نه
 
   
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.