سفر تفریحی
 
 
 

به نظر شما جالبترین قسمت یک سفر تفریحی (پیک نیک) چیست؟

 
     
  حاضر کردن اسباب سفر، روز قبل از حرکت  
     
  بازی کردن با دیگران  
     
  قمار کردن با دیگران  
     
  سفر کردن به مقصد و بازگشت به خانه (خود رفتن و برگشتن همه چیزش جالب است)  
     
  خوردن غذاهای آماده که همراه برده‌اید.  
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.