محاسبات ذهنی

 
 
 

محاسبات ذهنی در نظام آموزشی امروزی جایگاه گذشته خود را از دست داده است. البته این امر به دلیل استفاده گسترده از ماشین حساب و رایانه، چندان عجیب نیست. امّا داشتن مهارت در محاسبات ذهنی هنوز هم قابلیت باارزشی است و نیز روشی عالی برای تمرین دادن مغز و هوشیار نگاه داشتن ذهن به شمار می‌آید.
آزمون زیر یک آزمون سرعتی در زمینه محاسبات ذهنی است. این آزمون حاوی 30 پرسش است که پرسش‌ها به تدریج سخت‌تر می‌شوند. شما برای پاسخ دادن به پرسش‌ها فقط باید از ذهن خود کمک بگیرید و تمام عملیات محاسباتی رابه صورت ذهنی انجام دهید. به عبارت دیگر، استفاده از مداد و کاغذ یا ماشین حساب مجاز نیست. هنگامی که پاسخ هر پرسش رادر ذهن خود پیدا کردید آن را روی کاغذ بنویسید.
شما باید به سرعت و در عین حال با آرامش کار کنید و همواره به دنبال سریع‌ترین و کارآمدترین روش برای به دست آوردن جواب باشید. این آزمون علاوه بر سرعت انتقال ذهن، قدرت ابتکار شما را نیز می‌سنجد زیرا برای رسیدن به پاسخ‌های درست، غالباً راه‌های میانبری وجود دارد.
شما 30 دقیقه فرصت دارید که به 30 پرسش زیر پاسخ دهید. در انتهای آزمون، پاسخ‌های درست و تحلیل نتایج آورده شده است.

1. حاصلضرب 7 در 6 چیست ؟
2. حاصل تقسیم 148 بر 4 چیست؟
3. حاصلضرب 11 در 15 چیست؟
4. کوچک‌ترین کسر نشان دهنده 60٪ چیست؟ /
5. حاصلضرب 9 در 8 را بر 3 تقسیم کنید.
6. 84 را بر 7 تقسیم کنید و حاصل آن را با 17 جمع کنید.
7. 15٪ عدد 150 ضرب در 2 چقدر است؟
8. عدد 168 چیست؟
9. عدد 125 به اضافه 19 چقدر می‌شود؟
10. حاصلضرب 9 در 7 در 4 چیست؟
11. 126 را بر 9 تقسیم کنید و حاصل آن رابا حاصلضرب 34 در 2 جمع کنید.
12. حاصلضرب 58 در 21 چیست؟
13. حاصلضرب 7 در 5 در 3 چیست؟
14. 40٪ عدد 140 ضرب در 5 چقدر می‌شود؟
15. حاصل جمع 32 به اضافه 27 به اضافه 7 به اضافه 18 به اضافه 19 چیست؟
16. عدد 8 را در 22 ضرب کنید و حاصل را با 37 جمع کنید.
17. عدد 216 چقدر است؟
18. کدامیک بزرگترند: 80٪ عدد 340 یا 30٪ عدد 900؟ (ی1 یا 2 را بنویسید)
19. حاصل تقسیم 426 بر 6 چیست؟
20. عدد 48 را با عدد 95 جمع کنید.
21. حاصلضرب 85 در 13 چیست؟
22. 70٪ عدد 950 چیست؟
23- حاصل جمع 7562 و 9189 چیست؟
24. عدد 758 را از 1325 کم کنید.
25. عدد 87 را از 166 کم کنید و حاصل را ضرب در 3 کنید.
26. حاصلضرب 89 در 11 چیست؟
27. عدد 96 را از عدد 464 کم کنید.
28. حاصل جمع 19 به اضافه 27 به اضافه 18 را بر 5+14+5+8 تقسیم کنید.
29. 784 را بر 56 تقسیم کنید.
30. حاصلضرب 348 در 24 چیست؟

 
     
   
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.