محاسبات ذهنی
  تست هوش
  يک آزمون ساده
  معما
  آزمون هوش Mensa
  چند تا از جملات درست هستند؟
  ضریب علمی شما چقدر است؟
  رابطه شما با اعداد چطور است؟
  آیا می‌توانید به این سوالات پاسخ دهید؟
  کدام زودتر می رسند؟
  چه کسی صاحب گورخر است؟
  آزمون خلاقیت
  چند سوال هوش (2)
  چند سوال هوش
  آزمون هوش
   
 
     
 
 
 
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.