آیا می‌توانید به این سوالات پاسخ دهید؟
 
 
 

5 سوال برای آزمودن بینش منطقی و ابتکاری شما

 
 

1) یک آدم سیگاری می‌تواند چهار تا ته سیگار را با هم بپیچد و از آنها یک سیگار درست کند. او 16 سیگار در اختیار      دارد. بدین ترتیب نهایتاً چند تا سیگار می‌تواند بکشد؟

 
 
هجده

نوزده

بیست

بیست‌ و یک

 
   
 

2) یک قایق بر روی آبی که 14 متر عمق دارد در حال حرکت است. در یک طرف قایق، نردبانی وجود دارد که دو پله      انتهایی آن در زیر آب قرار دارند. پله‌های نردبان از یکدیگر یک‌متر فاصله دارند و نردبان کلاً 8 پله دارد. سطح آب دو      متر پائین می‌رود. اکنون چند پله در زیر آب قرار می‌گیرند؟

 
 
دو
چهار
هیچ
 
   
 

3) یک خروس در یک سراشیبی 45 درجه تخم می‌گذارد. این تخم بعد از 30 ثانیه چه مسافتی را می‌غلطد و جلو      می‌رود؟

 
 

10 متر

5 متر

نیم متر

5/1 متر

هیچکدام

 
   
 

4) مردم بومی یک جزیره دور افتاده، دو دسته‌اند: راستگویان و دروغ‌گویان. شما به 3 نفر از آنها بر می‌خورید و از اولی      می‌پرسید: «شما راستگو هستید یا دروغگو؟» او به زبان خودشان چیزی می‌گوید که شما متوجه نمی‌شوید. نفر      دوم (درباره نفر اوّل) می‌گوید: او می‌گوید که جزء راستگویان است. نفر سوم (در باره نفر دوم) می‌گوید: «او دروغ      می‌گوید.» شما چه نتیجه‌گیری می‌کنید؟

 
 

دومین و سومین نفر دروغ‌گو هستند.

دومین و سومین نفر راستگو هستند.

دومین نفر راستگو و سومین نفر دروغگوست.

 
 

5) خواهرزاده برادرزاه شما، ........... پدر شماست.

 
 

نوه

نتیجه
نبیره
پسر عمو
 
   
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.