آزمون هوش
 
 
 

 

١.
 

نصف دو به اضافه  دو چند می‌شود؟

جواب
       
٢.
 

من غارهای خیلی کوچک را حفر می‌کنم و طلا و نقره در آنجا ذخیره می‌کنم. من پلهای نقره‌ای و تاجهای طلایی می‌سازم. هر کس دیر یا زود به کمک من احتیاج پیدا خواهد کرد اما با این وجود مردم می‌ترسند که اجازه دهند تا من کمکشان کنم. من کیستم؟

جواب
       
٣.
 

فرهاد و بیژن برادرند. فرهاد امروز 33 سال دارد. این سه برابر سنی است که بیژن داشت، وقتی که فرهاد به سن امروز بیژن بود. بیژن چند سال دارد؟

جواب
       
٤.
 

مردی از دوستش پرسید: من یک دختر دارم. تعداد خواهرها و برادرهای او برابر است. هر کدام از بردارهایش، تعداد خواهرهایش دو برابر تعداد برادرهایش است. من چند پسر و چند دختر دارم؟

جواب
       
٥.
 

کلمات زیر دارای یک ارتباط منطقی هستند:

اقدام
باربی
پاپوش
تفاوت
مثلثی

کلمه  بعدی در این دنباله چیست؟

رسانه
کنسرو
صندوق
جاجرود

جواب
       
٦.
  اگر نصف عدد 5 برابر با 3 بود، ٣/١ ( يك سوم ) عدد 10 چند مي‌شد؟
جواب
       
٧.
 

یک عبارت ریاضی بنویسید که مقدارش برابر 24 باشد و در آن از 3 رقم یکسان استفاده شده باشد و هیچکدام از آنها 8 نباشد.

جواب
       
٨.
 

محکومی را پیش قاضی بردند. قاضی گفت: یک جمله می‌توانی بگویی. اگر درست بود ترا به دار خواهیم آویخت و اگر اشتباه بود سرت را با شمشیر قطع خواهیم کرد.

آن محکوم چه جمله‌ای می‌تواند بگوید که از اعدام شدن نجات یابد؟

جواب
 
 
 
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.