ضریب علمی شما چقدر است؟

 
 
 

با 5 سوال زیر نبوغ علمی خود را اندازه بگیرید!

 
 

سوال 1) سیاره‌ای که سریعترین حرکت به دور خورشید را دارد کدام است؟

 
 
مریخ
مشتری

تیر

پلوتون

زمین

 
   
 

سوال 2) چه کسی دلیل حرکت براونی ( Brownian motion ) را توضیح داد؟

 
 
پروفسور بلک
اینشتین
پاستور
کریک
جاکوبی
 
   
 

سوال 3) چه کسی ریاضیات ( Calculus ) را ابداع کرد؟

 
 

كو پرنیک

گالیله

همهولتز

نیوتن

راترفورد

 
   
 

سوال 4) کدامیک از موارد زیر جزء عناصر شیمیایی هستند؟

 
 

جیوه

نمک

فایبرگلاس

گرانیت

رانگستروم

 
 

سوال 5) فرمول «انقباض طول» که در نسبیت به کار می‌رود به نام چه کسی است؟

 
 

هورویتز

هایزبنرگ
لورنتز
جیمسون
 
   
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.