چند تا از جملات درست هستند؟

 
 
 

در زیر، 10 جمله با شماره‌های 1 تا 10 آورده شده است.

 
 

چند تا از جملات زیر درست هستند؟

 
 
1-

فقط یکی از این جملات نادرست است.

2-

دقیقاً دو تا از این جملات نادرست هستند.

3-

دقیقاً سه تا از این جملات نادرست هستند.

4-

دقیقاً چهار تا از این جملات نادرست هستند.

5-

دقیقاً پنج تا از این جملات نادرست هستند.

6-

دقیقاً شش تا از این جملات نادرست هستند.

7-

دقیقاً هفت تا از این جملات نادرست هستند.

8-

دقیقاً هشت تا از این جملات نادرست هستند.

9-

دقیقاً نه تا از این جملات نادرست هستند.

10-

هر ده جمله نادرست هستند.

 
 

اگر پاسختان آماده شده است دکمه پاسخ را فشار دهید تا پاسخ صحیح را ببینید
 
 

     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.