آزمون هوش Mensa

 
 
 

برای پاسخ ‌دادن به 16 سوال زیر، 16 دقیقه وقت دارید. پس از پاسخ‌ دادن به سؤالات، دکمه ارسال را کلیک کنید.

 
 

سوال1: بهروز 225 را دوست دارد ولی 224 را دوست ندارد. 900 را دوست دارد ولی 800 را دوست ندارد. 144 را دوست دارد ولی 145 را دوست ندارد. او کدامیک از 2 عدد زیر را دوست دارد؟

 
 

1600

1700

 
   
 

سوال 2: اگر دو تایپیست بتوانند دو صفحه را در دو دقیقه تایپ کنند، به چند تایپیست برای تایپ 18 صفحه در 6 دقیقه نیاز است؟

 
 
3
4
6
12
36
 
   
 

سوال 3: اگر الان دو ساعت بعد بود، فاصله زمانی تا نیمه شب، نصف آن بود که الان یک ساعت بعد بود. الان ساعت چند است؟

 
 

30/18

20

21
22
30/23
 
   
 

سوال 4: یک دوم یک چهارم یک دهم 400 چند می‌شود؟

 
 

2

5
8
10
40
 
 

سوال 5: در بین اعداد 1 تا 100 چند تا 7 وجود دارد؟

 
 

10

11
19
20
21
 
 
 

سوال6: هر عددی که در زیر نشان داده شده است از یک قانون پیروی می‌کند. آن قانون را کشف کنید و عدد مناسب را جای علامت سوال قرار دهید:

 
 

20

اردیبهشت

10

اسفند

5

دی

15

فروردین

؟

خرداد


5

10

15

20

25

 
   
 

سوال 7: به جدول زیر نگاه کنید. اعدادی که در کنار هر سطر و ستون نوشته شده، جمع ارزش نمادهایی است که در هر سطر و ستون قرار دارد. به جای علامت سوال چه عددی قرار گیرد؟

 
 

x
x
x
x
28
x
x
+
+
30
+
$
@
x
20
@
@
$
+
16
؟
19
20
30

23
25
28
30
32
 
   
 

سوال 8: دو نفر از یک نقطه، بر خلاف جهت یکدیگر، 4 متر جلو می‌روند. سپس به چپ می‌پیچند و 3 متر دیگر جلو می‌روند. فاصله بین آن‌ها اکنون چقدراست؟

 
 

2 متر

6 متر

10 متر
5/12 متر
14 متر
 
   
 

سوال 9: اگر دایره 1 باشد، هشت ضعلی چند است؟

 
 

2

4
6
8
12
 
 

سوال 10: 1200 گوسفند در یک گله قرار دارند. بعضی از آن‌ها دارای نوار صورتی و سبز هستند، بعضی از آنها فقط دارای نوار صورتی و بعضی فقط دارای نوار آبی می‌باشند. یک سوم گوسفندها فقط دارای نوار صورتی هستند. این درست است که 400 گوسفند فقط دارای نوار آبی می‌باشند؟

 
 

بله

نه
 
 
 

سوال 11: عدد جا افتاده در دنباله زیر چیست؟

216  125  ?  27  8  1

 
 

36

45
46
64
99
 
 

سوال 12: نسبت گلابی به سیب، مثل نسبت سیب‌زمینی است به:

 
 

موز

تربچه
توت‌فرنگی
هلو
کاهو
 
 
 

سوال 13: کدامیک از موارد زیر، کمتر به بقیه شباهت دارد؟

 
 

شعر

رمان

تابلو نقاشی

مجسمه

گل

 
   
 

سوال 14: دو عدد آخر دنباله زیر چیست؟

? , ? , 6 , 9 , 7 , 7 , 8 , 5 , 9 , 3 , 10 , 1

 
 
5 , 11
5 , 10
4 , 10
6 , 11
 
   
 

سوال 15: عدد بعدی دنباله زیر چیست؟

?  13  11  7  5  3  2

 
 

14

15

16
17
18
 
   
 

سوال 16: حرف بعدی در دنباله زیر از حروف الفباء چیست؟

? B A C B D C E D F

 
 

C

D
E
F
G
 
     
 
     
 
 
   
 
 
© Copyright 2009 Ravanyar Clinic. All Rights Reserved.